Op het gebruik van mijn website www.kastoes.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Kastoes streeft ernaar op de website altijd juist en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Kastoes niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Kastoes heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

Copyright
Alle publicaties en uitingen van Kastoes zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Kastoes daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.