Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kastoes. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de privacybeleid en deze te hebben aanvaard. Kastoes respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

De onderstaande gegevens worden gewaarborgd:

1. Kastoes verwerkt de volgende persoonsgegevens
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Kastoes verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van de klant:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Kastoes heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kan er niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 18. Kastoes raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt
Kastoes verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen
– Bellen of e-mailen indien nodig om de dienstverlening uit te kunnen oefenen
– Informeren over wijzigingen van de diensten en producten

4. Hoe worden de persoonsgegevens bewaard
Kastoes bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:
– Persoonsgegevens > niet langer dan 2 jaar na inschrijving
– Facturen en financiële administratie > maximaal 7 jaar

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd
Kastoes neemt de bescherming van klantgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast verstrekt Kastoes klantgegevens niet aan derden.